Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài

      15
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài và mặt trong của một cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 75 cm , chiều rộng 43 cm , chiều cao 28 cm ( thùng có nắp )

a, Tính diện tích cần sơn ?

b, Cứ mỗi m2 thì sơn hết 32000 đồng . Tính số tiền sơn cái hộp đó ?


*

*

a) Diện tích xung quanh:

2 x 28 x (75+43)= 6608(cm2)= 0,6608(m2)

Diện tích đáy hộp:

43 x 75= 3225(cm2)=0,3225(m2)

Diện tích cần sơn:

0,6608+ 0,3225=0,9833(m2)

b) Số tiền sơn cái hộp:

0,9833 x 32000=31465,6(đồng)


người ta sơn toàn bộ mặt ngoài và trong của 1 cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 75 cm, chiều rộng 43 cm, chiều cao 28 cm ( thùng có nắp )a) tính diện tích cần sơnb) Cứ mỗi 1m2thì sơn hết 32000 đồng. Tính số tiền sơn cái hộp đó ?


Bài giải:

Diện tích xung quanh thùng là:

(75 + 43) x 2 x 30 = 7080(cm2)

Diện tích hai đáy cái thùng là:

75 x 43 x 2 = 6450(cm2)

Diện tích cần sơn là:

(7080 + 6450) x 2 = 2 7060(cm2)

Đổi:2 7060 cm2=2,7060 m2

Số tiền sơn cái hộp đó là:

32 000 x 2,7060 = 86 592(đồng)

Đ/s: 86 592 đồng


Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài và trong của một cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 75 cm , chiều rộng 43 cm, chiều cao 28 cm

a . Tính diện tích cần sơn

b. cứ mỗi 1 m2 thì sơn hết 32000 đồng . Tính số tiền sơn cái hộp đó

giải rõ ràng ra giúp mình nhé

Trả lời đúng và nhanh nhất được tặng 1 like nhé các bạn


người ta sơn toàn bộ mặt ngoài và trong của 1 cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 75 cm, chiều rộng 43 cm, chiều cao 28 cm (thùng có nắp).

Bạn đang xem: Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài

a, tính diện tích cần sơn.

b, cứ mỗi m2 thì sơn hết 32000 đồng. Tính số tiền sơn hộp đó.

Xem thêm: +23 Mẫu Tủ Đồ Cá Nhân Văn Phòng, Tủ Locker Hòa Phát


Diện tích xung quanh cái thùng là:

{ 75 +43 } x 2 x 28 = 6608 { cm² }

Diện tích một mặt của cái thùng là:

75 x 43 = 3225 { cm² }

Diện tích cần sơn là :

6608 + 3225 x 2 =13058 { cm² }

Đổi 13058 cm² = 1,3058 m²

Số tiền sơn cái thùng đó là :

32000 x 1,3058 =41785


người ta sơn toàn bộ mặt ngoài và mặt trong của 1 cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 75 cm chiều rộng 43 cm chiều cao 28 cm

A tính diện tích cần sơn

B cứ mỗi m2 thi sơn hết 32000 đồng tính số tiền mua gỗ


Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài và trong của một cái thùng HHCN có chiều dài 75 cm chiều rộng 43 cm chiều cao 25 cm (thùng có nắp).

a)Tính diện tích cần sơn ?

b)Cứ mỗi mét vuông thì sơn hết 32000 đồng . Tính số tiền sơn cái hộp đó ?


Đổi:\(75cm=0,75m;43cm=0,43m;25cm=0,25m\).

a) Diện tích xung quanh của cái thùng hình hộp chữ nhật là:

\(\left(0,75+0,43\right)\times2\times0,25=0,59\left(m^2\right)\)

Diện tích hai đáy của cái thùng hình hộp chữ nhật là:

\(0,75\times0,43\times2=0,645\left(m^2\right)\)

Diện tích cần sơn là:

\(0,59+0,645=1,235\left(m^2\right)\)

b) Số tiền sơn cái hộp đó là:

\(32000\times1,235=39520\)(đồng)


Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài và trong của một cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 75cm, chiều rộng 43cm, chiều cao 28cm (thùng có nắp).a) Tính diện tích cần sơn?b) Cứ mỗi m2 thì sơn hết 32000 đồng. Tính số tiền sơn cái hộp đó?

a) Diện tích toàn phần của thùng là:

( 75 + 43 )×2×28+75×43×2=13058(cm2) = 1,3058m2

Diện tích cần sơn là:

1,3058 × 2= 2,6116(m2)

b) Số tiền sơn cái hộp đó là:

2,6116×32000=83571,2(đồng)

Đáp sô:83571,2 đồng


Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài và trong của một cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 75cm, chiều rộng 43cm, chiều cao 28cm (thùng có nắp)a) Tính diện tích cần sơn?b) Cứ mỗi m2 thì sơn hết 32000 đồng. Tính số tiền sơn cái hộp đó?


Bài giải:

Diện tích xung quanh thùng là:

(75 + 43) x 2 x 28= 6 608 (cm2)

Diện tích mộtđáy cái thùng là:

75 x 43= 3 225 (cm2)

Diện tích cần sơn là:

(6 608+ 3 225 ) x 2 = 19 666(cm2)

Đổi:19 666cm2=196,66m2

Số tiền sơn cái hộp đó là:

32 000 x 196,66= 6 293 120( đồng )


Bài 7: Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài và trong của một cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 75cm, chiều rộng 43cm, chiều cao 28cm (thùng có nắp).

a) Tính diện tích cần sơn?

b) Cứ mỗi m2 thì sơn hết 32000 đồng. Tính số tiền sơn cái hộp đó?


Diện tích cái thùng là:

(75+43)*2*28= 6608cm2

Diện tích 1 mặt cái thùng là:

75*43= 3225 cm2

Diện tích cần sơn là:

6608+3225*2=13058 cm2

Đổi13058cm2= 1.3058 m2

Số tiền sơn cái thùng đó là:

32000*1.3058=41785


DTcái thùng là:

(75+43)x2x28= (6608cm2)

DT1 mặt cái thùng là:

75x43= 3225 (cm2)

DT cần sơn là:

6608+3225x2=13058 (cm2)

Đổi13058cm2= 1.3058 m2

Số tiền sơn cái thùng đó là:

32000x1,3058=41785(đồng)


Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài và trong của một cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 75cm, chiều rộng 43cm, chiều cao 28cm (thùng có nắp)

a) Tính diện tích cần sơn?

b) Cứ mỗi m2 thì sơn hết 32000 đồng. Tính số tiền sơn cái hộp đó?


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên