Bài tập về hiệu suất phản ứng

      53

Với biện pháp giải Tính công suất phản ứng và cách giải bài tập môn Hoá học tập lớp 8 gồm phương pháp giải đưa ra tiết, bài xích tập minh họa có lời giải và bài bác tập tự luyện sẽ giúp đỡ học sinh biết cách làm bài tập Tính hiệu suất phản ứng và giải pháp giải bài tập. Mời các bạn đón xem:


Tính công suất phản ứng và bí quyết giải bài bác tập

A. Lý thuyết & cách thức giải

Các bước thực hiện:

- bước 1: Viết phương trình phản ứng và cân bằng

- bước 2: Tính theo phương trình khối lượng sản phẩm tạo ra thành (mlt)


- bước 3: phụ thuộc giả thiết tính khối lượng thực tế chiếm được (mtt)

- bước 4: Tính hiệu suất

Công thức tính hiệu suất: H = mttmlt.100%

Trong đó:

+ mtt là cân nặng thực tế (g)

+ mlt là cân nặng tính theo lí thuyết (g)

+ H là hiệu suất (%)

Công thức tính khối lượng chất gia nhập khi có năng suất là: mtt = mlt.100H (g)

Công thức tính trọng lượng sản phẩm khi có hiệu suất: mtt =mlt.H100 (g)

B. Ví dụ minh họa


Ví dụ 1: người ta nung 15 g CaCO3 nhận được 6,72 g CaO và một lượng khí CO2. Tính hiệu suất phản ứng.

Bạn đang xem: Bài tập về hiệu suất phản ứng

Hướng dẫn giải

nCaCO3= 0,15 mol, nCaO = 0,12 mol

Phương trình bội phản ứng:

CaCO3 →to CaO + CO2

0,15 → 0,15 (mol)

Khối lượng CaO nhận được theo định hướng là mlt = mCaO = 0,15. 56 = 8,4 g

Hiệu suất làm phản ứng là H = mttmlt.100% = 6,728,4.100% = 80%

Ví dụ 2: Trộn 5,4 g bột nhôm với bột diêm sinh dư. Cho các thành phần hỗn hợp vào ống nghiệm cùng đun nóng để phản ứng xẩy ra thu được 12,75 g Al2S3. Tính hiệu suất phản ứng?

Hướng dẫn giải

Có nAl = 0,2 mol

Phương trình hóa học:

2Al + 3S → Al2S32               → 1 mol0,2            → 0,1 mol

mAl2S3(lt)= 0,1.150 = 15 g

Hiệu suất bội nghịch ứng là: H = mttmlt.100%=12,7515.100% = 85%

Ví dụ 3: Để điều chế 5,85 g NaCl thì nên bao nhiêu g mãng cầu và bao nhiêu lít Cl2 (đktc).

Biết H = 80%.

Hướng dẫn giải

Có nNaCl = 0,1 mol

Phương trình phản bội ứng là:

2Na + Cl2→ 2NaCl 2             1                      mol0,1        0,05                    mol

Khối lượng Na và thể tích Cl2 theo định hướng là:

mNa(lt) = 0,1.23 = 2,3 g, VCl2 = 0,05.22,4 = 1,12 lít

Khi bao gồm H = 80%, thì cân nặng của Na và thể tích của Cl2 là

mNa = 2,3.10080= 2,875 g, VCl2= 1,12.10080= 1,4 lít.

C. Bài bác tập trường đoản cú luyện

Câu 1: Tính thể tích C2H4(đktc) cần để pha chế được 13,8 gam rượu etylic. Biết năng suất phản ứng là 60%. Phản ứng theo sơ đồ: C2H4+ H2O → C2H5OH

A. 11,2 lít

B. 22,4 lít

C. 33,6 lít

D. 44,8 lít

Đáp án: lựa chọn A

nC2H5OH= 0,3 mol

Phương trình hóa học:

C2H4 + H2O →toC2H5OH1                                        1               mol0,3                      ← 0,3 mol

Theo phương trình: nC2H4 = 0,3 mol

Do H = 60% buộc phải nC2H4 (tt)= 0,3.10060 = 0,5 mol

VC2H4 (tt) = 0,5.22,4 = 11,2 lít

Câu 2: Chọn lời giải đúng:

Công thức tính năng suất là

A. H = mlt.mtt.100%

B. H = mlt.100%

C. H =mttmlt.100%

D. H=mltmtt.100%

Đáp án: chọn C

Câu 3: mang lại 13 gam Zn phản nghịch ứng với 8,96 (lít) clo thì thu được 30,6 gam ZnCl2. Tính công suất của làm phản ứng?

A. 80%

B. 75%

C. 70%

D. 65%

Đáp án: lựa chọn B

nZn= 13 : 65 = 0,3 (mol)

= 8,96 : 22,4 = 0,4 (mol)

Zn + Cl2→ ZnCl2

Ta thấy:

nZn1= 0,3 nCl21= 0,4 suy ra sau làm phản ứng Zn hết, Cl2 dư, yêu cầu ta và tính theo Zn.

Suy ra số mol của ZnCl2 = 0,3 mol suy ra cân nặng ZnCl2 (lt) = 40,8 g

Vậy hiệu suất phản ứng là: H = mttmlt.100%=30,640,8.100%= 75%

Câu 4: đến phương trình phản bội ứng:

2KMnO4 →to K2MnO4 + MnO2 + O2

Nhiệt phân 15,8 g KMnO4, nhận được V lít O2(đktc), biết hiệu suất phản ứng 75%. Quý giá của V là

A. 0,84 lít

B. 0,12 lít

C. 0,36 lít

D. 1,79 lít

Đáp án: lựa chọn A

Số mol KMnO4 là 0,1 mol

2KMnO4→to K2MnO4+ MnO2+ O20,1                                            0,05    mol

Vì H = 75% suy ra số mol O2 thực tiễn là: 0,05.75100 = 0,0375 mol

Vậy quý giá của V là: V = 0,0375.22,4 = 0,84 lít

Câu 5: mang đến 9,6g Cu tính năng với oxi nhận được 10,8g CuO. Hiệu suất phản ứng là

A. 60%

B. 70%

C. 80%

D. 90%

Đáp án: chọn D

Số mol của Cu là: nCu = 0,15 mol

2Cu + O2→to 2CuO0,15              0,15     mol

Có mCuO(lt) = 0,15.80 = 12 g

Vậy hiệu suất là H = = 90%

Câu 6: Nung rét KNO3, hóa học này bị phân hủy sản xuất thành KNO2 với O2. Biết công suất phản ứng H = 80%. Tính cân nặng KNO3 cần dùng để làm điều chế 0,64 g O2.

Xem thêm: " Túi Xách Nữ Giá Rẻ Hcm Giá Rẻ Uy Tín Nhất, Túi Xách Nữ Tphcm Giá Tốt

A. 4,04 g

B. 5,05 g

C. 6,06 g

D. 7,07 g

Đáp án: lựa chọn B

Số mol O2 là 0,02 mol

2KNO3→to 2KNO2+ O20,04                             0,02  mol

Khối lượng KNO3 theo định hướng là: 0,04.101 = 4,04 g

Khối lượng KNO3 thực tế cần sử dụng là: 4,04.10080= 5,05 g

Câu 7: Chọn lời giải sai:

A. bí quyết tính hiệu suất: H =mttmlt.100%

B. cách làm tính khối lượng chất tham gia khi biết hiệu suất là: mtt = mlt.100H

C. bí quyết tính cân nặng sản phẩm khi bao gồm hiệu suất: mtt =mlt.H100

D. phương pháp tính khối lượng chất tham gia khi biết hiệu suất là: mtt = mlt.H.100

Đáp án: lựa chọn D

Câu 8: cho phương trình phản bội ứng: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Biết rằng khi đến 8,4 g Mg tác dụng với dung dịch HCl thì chiếm được 23,275 g MgCl2. Tính công suất phản ứng

A. 65%

B. 70%

C. 75%

D. 80%

Đáp án: chọn B

Số mol của Mg là: nMg = 0,35 mol

Mg + 2HCl → MgCl2+ H20,35                  →    0,35             mol

Khối lượng của MgCl2 (lt) là: 0,35.95 = 33,25 mol

Vậy năng suất phản ứng là: H = 23,27533,25.100% = 70%.

Câu 9: Đốt cháy 3,2 g lưu hoàng trong bầu không khí thu được V lít khí SO2 ngơi nghỉ đktc, biết công suất phản ứng là 80%. Tính V

A. 1,792 lít

B. 1,972 lít

C. 2,224 lít

D. 2,242 lít

Đáp án: lựa chọn A

Ta tất cả nS = 0,1 mol

S + O2 SO2

0,1 → 0,1 (mol)

Vì H = 80%, suy ra số mol của SO2 là 0,1.80% = 0,08 mol

Vậy thể tích của SO2 làm việc đktc là: V = 0,08.22,4 = 1,792 lít.

Câu 10: Khử 24 g CuO bởi khí hiđro ở ánh sáng cao. Biết rắng công suất phản ứng H = 80%. Số gam sắt kẽm kim loại đồng nhận được là

A. 30,72 g

B. 15,36 g

C. 24,08 g

D. 26.18 g

Đáp án: chọn B

Ta bao gồm nCuO = 0,3 mol

Phương trình phản ứng:

CuO + H2→to Cu + H2O  0,3                0,3              mol