Tượng ông bà già hạnh phúc

      154

Bộ tượng khắc họa lên hình ảnh ông đang rửa chân cho bà với 1 trung tâm thế vui vẻ hạnh phúc. Trên khuôn mặt các cụ tuy bao gồm những nếp nhăn của tuổi già nhưng lại rạng ngời lên niềm hạnh phúc, ánh lên 1 tình thương như thửa ban đầu.

Bạn đang xem: Tượng ông bà già hạnh phúc

SELECT `e`.*, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, `cat_index`.`position` AS `cat_index_position`, `links`.`link_id`, `link_attribute_position_int`.`value` AS `position`, `cataloginventory_stock_status`.`stock_status` FROM `catalog_product_entity` AS `e` INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id and price_index.website_id = "1" & price_index.customer_group_id = 0 INNER JOIN `catalog_category_product_index` AS `cat_index` ON cat_index.product_id=e.entity_id and cat_index.store_id="1" và cat_index.visibility IN(2, 4) & cat_index.category_id = "2" INNER JOIN `catalog_product_link` AS `links` ON links.linked_product_id = e.entity_id & links.link_type_id = 1 LEFT JOIN `catalog_product_link_attribute_int` AS `link_attribute_position_int` ON link_attribute_position_int.link_id = links.link_id & link_attribute_position_int.product_link_attribute_id = "1" INNER JOIN `cataloginventory_stock_status` ON cataloginventory_stock_status.product_id = e.entity_id WHERE (e.entity_id NOT IN((SELECT `sales_flat_quote_item`.`product_id` FROM `sales_flat_quote_item` WHERE (quote_id = "")))) and (links.product_id = 4027) & (`e`.`entity_id` != "4027") và (`cataloginventory_stock_status`.`stock_status` = 1) ORDER BY `cataloginventory_stock_status`.`qty` desc, `e`.`created_at` desc
chọn quà này cài Online-Chuyển quà tận chỗ Đặt thiết lập

Xem thêm: Ảnh Lãng Mạn Nhất ❤️ 1001 Hình Ảnh Cặp Đôi Lãng Mạn, Hình Ảnh Yêu Nhau Đẹp

Thanh Toán an toàn Qua:

*

Hoàn tiền nếu giao dịch không được thực hiện


Hộp quà khiến món quà tuyệt vời nhất hơn


SELECT `e`.*, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, `cat_index`.`position` AS `cat_index_position`, `cataloginventory_stock_status`.`stock_status` FROM `catalog_product_entity` AS `e` INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id & price_index.website_id = "1" and price_index.customer_group_id = 0 INNER JOIN `catalog_category_product_index` AS `cat_index` ON cat_index.product_id=e.entity_id và cat_index.store_id="1" & cat_index.visibility IN(2, 4) và cat_index.category_id = "2" INNER JOIN `cataloginventory_stock_status` ON cataloginventory_stock_status.product_id = e.entity_id WHERE (`e`.`entity_id` IN("5407")) và (`cataloginventory_stock_status`.`stock_status` = 1) ORDER BY `cataloginventory_stock_status`.`qty` desc, `e`.`created_at` desc