Diêu trì kim mẫu là ai

      260

18 tháng 7 thường niên là ngàyThánh đản vủa Đức Diêu Trì Kim Mẫu, hiệu là Vô rất Thiên Tôn. VậyDiêu Trì Kim chủng loại - Phật mẫu Diêu Trì - ngài là ai? Hình tượngDiêu Trì Kim chủng loại - Phật mẫu mã Diêu Trì có ý nghĩa gì? KinhDiêu Trì Kim chủng loại - Phật chủng loại Diêu Trì như thế nào? .... Hãy cùng nakydaco.com kiếm tìm hiểu


*

Phật chủng loại Diêu Trì là ai?

Kim Mẫu: là từ nói tắt của danh hiệu: Kim Bàn Phật Mẫu, nghĩa là Đức Phật mẫu chưởng quản ngại Kim Bàn địa điểm Diêu Trì Cung. Kim Bàn tốt Kim bồn là vị trí Đức Phật mẫu mã chứa những nguyên chất để tạo thành chơn thần mang đến vạn linh.

Bạn đang xem: Diêu trì kim mẫu là ai

Kim: - Vàng, vua chủng loại kim. - màu sắc vàng. - Quí báu như vàng. - tiền bạc. Mẫu: Mẹ.

Kim mẫu mã là nói tắt danh hiệu: Kim Bàn Phật Mẫu, là Đức Đại từ Mẫu nơi cõi thiêng liêng.

* Diêu Trì Kim mẫu mã là Đức Phật mẫu mã chưởng quản lí Kim Bàn vị trí Diêu Trì Cung.

* Phật mẫu Diêu Trì là Đức Phật mẫu ở Diêu Trì Cung.

Đây là hai thương hiệu của Đức Phật Mẫu.

NGHĨA " DIÊU-TRÌ KIM-MẪU "

Chữ Diêu, hoặc chữ Dao cũng được, tức là ngọc diêu, một thứ diamond báu ( pierre précieuse ).Chữ Trì tức là ao nước, giỏi là hồ nước nước.

Hai chữ Diêu Trì hiệp lại tức là : Ao tuyệt hồ nước, vào đó có khá nhiều ngọc quí báu. Đây có nghĩa là một cảnh trí, một cung điện, nghỉ ngơi trên một chót núi Hi-mã-lạp-nhã (Himalaya), làm ranh giới giữa nước An Độ với nước Trung Hoa, hotline tên núi là Côn Lôn. Ai gồm coi truyện thần tiên thì biết đó là nơi Ngọc Đế ngự và những vị Đại Tiên tu luyện.

Chữ Kim là vàng, cũng có nghĩa là các nhiều loại kim, như bạc, đồng, chì, sắt . . .thuộc về Tây phương. Theo bát quái hậu thiên (Lạc thơ), Kim nầy ở ngôi Đoài, mà lại Đoài là Âm kim.Chữ mẫu mã là mẹ, là công ty tể, ở trong về hữu hình. Như cuốn Đạo Đức kinh nói: "Hữu danh, vạn vật đưa ra mẫu.", tức là chừng Đạo tất cả hình, tất cả tên, Nó là bà bầu sanh muôn vật.

Người ta thường đọc chữ "mẫu" theo nghĩa thông thường, là người đàn bà sanh con, nên gọi Đức Diêu Trì Kim mẫu mã là Bà Tây vương vãi Mẫu.

Theo sách vở của tín đồ Trung Hoa, Ngài là 1 vị Thần Tiên trường đoản cú đời xưa, xa xăm. < . . .>

Tây Vương mẫu cũng là một trong những vị ban thuốc trường sanh. Ngài biến chuyển một vị chủ tể vườn cửa đào,. Ơ cõi bên trên trời, và thống trị các vị thần tiên cõi đó, có khác rộng cõi ta ở dưới trần nầy là đặng sống lâu và hưởng hết sức khoái lạc (jouit d’une félicité parfaite). Sân vườn Tây Vương chủng loại ở bên trên chót núi Côn Lôn – như tôi sẽ nói làm việc trên. Ngài sinh sống trong lầu các bằng ngọc, gồm 9 từng huyền thất và thông thường quanh gồm vách thành bởi vàng.

Trong lầu có đơn phòng Tử Túy, bên trái bao gồm ao Diêu Trì, mặt mặt có sông Huờn Túy. Bên dưới chơn bao gồm 9 từng nhược thủy ( nước yếu đuối ), sóng cao muôn trượng, không có tiên xa ( xe nhờ bạo phong thổi đi ), vủ luân ( bánh xe bằng lông chim ) thì quan yếu nào đi mang lại đó được. < . . . >

***II. NGHĨA " VÔ CỰC TỪ TÔN "

Tại sao hotline Đức Diêu Trì Kim mẫu mã là Vô cực Từ Tôn ?

Có lẽ chư đạo hữu còn ghi nhớ nghĩa Tam cực đã bao gồm giải nhiều lần. < . . .>

Tam rất nghĩa là tía ngôi cực cao cả, call là :

1. – Vô cực2. – Thái cực3. – Hoàng cực

1)- Vô cực là gì?

Vô cực nghĩa là rất vô, vào đó rất là trống không, chẳng tất cả gì khác nhau hơn nó nữa, khiến ra các sự trở ngại mang lại Nó, nên người ta gọi là Khí hồn nhiên. Mặc dù thế mà Nó đủ các đức tính tiềm tàng, còn bí mật đáo, ẩn núp, cũng như con gà còn trong trứng gà, chưa xuất hiện lộ bề ngoài mà ta hoàn toàn có thể thấy được. Cũng như trong một hột giống như lúa, tuy ta chưa thấy cây lúa, mà trong các số ấy có đầy đủ sinh lực để sanh ra sau nầy cây lúa vậy.

Đạo Đức khiếp gọi mẫu đó là: "Đạo tự lỗi vô sinh nhứt khí", nghĩa là từ trong Đạo hư vô mà sanh ra Nhứt khí. Nhứt khí có tía phương diện tuyệt là cha ngôi, nhưng mà ngôi đồ vật nhứt điện thoại tư vấn là Vô cực.

2)- Thái rất là gì?

Thái cực nghĩa là rất thái tuyệt là rất đại. Từ trong Vô cực là ngôi lắp thêm nhứt lại sở hữu một điểm khí dương phân phát sanh. Hễ khí cồn phát sanh tức là khí dương, thì phần tịnh còn lại là khí âm. Do đó Kinh Dịch nói : " Thái rất sanh lưỡng nghi" , tức thị Thái rất sanh ra khí âm cùng khí dương. Đạo Đức khiếp gọi là một sanh ra hai. Đây là ngôi trang bị nhì của Nhứt khí, nhưng mà ngôi máy nhì call là Thái cực.

3)- Hoàng rất là gì?

Hoàng tức là ông vua. Rất là rất cao như nói trên. Cũng điện thoại tư vấn là Nhơn cực hay là dòng phần tinh thần, phần tâm linh rất cao, chẳng đề nghị ở trong vua chúa mà thôi, như bạn xưa hiểu , nhưng ở trong toàn bộ mỗi con người. Nói theo Nho giáo, thông thường, ta hoàn toàn có thể gọi Nó là Lương tâm, là Lương tri, Lương năng, là Tánh lý, là Thiên lương, là Thiên chơn, . . .

Thái rất (thèse) sanh ra âm dương, mới gồm hai bên kha khá (anti thèse), còn Hoàng cực, đây tức là hổn hiệp âm dương (synthèse) , mói bao gồm xuất ra vạn pháp. Nếu không có âm dương tương hiệp, thì làm thế nào sanh hóa được ! buộc phải Kinh Đạo Đức nói: "Hai sinh ba", là âm khí và dương khí hiệp sinh ra Hoàng cực.

Vậy thì ba ngôi chỉ có Nhứt khí, nhưng mỗi ngôi đều sở hữu một vai tuồng riêng biệt biệt, chẳng giống nhau mà luôn luôn luôn té túc đến nhau. Mặc dù phân ba thời kỳ đến dễ hiểu, kỳ thiệt là cha ngôi thuộc đồng thời, phân cao hạ.

Đức Diêu Trì Kim Mẫu vẫn có một vai tuồng sệt biệt, trực thuộc về ngôi Vô cực, đề xuất lấy hiệu là: Vô rất Từ Tôn. Tức thị Ngài thay mặt đại diện cho ngôi sản phẩm nhứt là ngôi Vô cực.

Sao điện thoại tư vấn là trường đoản cú Tôn ?

"Từ" là nhân từ, từ bỏ bi, gồm lòng yêu thương xót, độ dẫn tất cả chúng sanh. Như theo cố gian, người mẹ thuơng con một giải pháp diệu hiền nên gọi là từ bỏ mẫu, từ bỏ thân. Trái lại, so với cha, thì dùng chữ nghiêm, tức là nghiêm minh, nên được gọi là nghiêm phụ, nghiêm quân.

"Tôn" là cao cả, bực hết sức mực tôn nghiêm. Hoặc hotline là Thiên tôn, tức là bực cao cả, tôn nghiêm, ỏ trên các từng trời, hay là bên trên thiên đàng.

ĐỊA MẪU CHÂN tởm ( chú thích )

Hồi mới tạo Thiên lập Địa, Vua Bàn Cổ xuất nắm trị đời trước nhất, Ngài mới sắp đặt ngôi thứ, bởi lẽ tự nhiên và thoải mái Ngài phong khuyến mãi ngay cho mẫu mã đây mang lại bậc tối cao về tối đại.

Âm Dương nhì khí đầy đủ rồi mới kết cấu bên nhau hiệp kết duyên phối. Nhờ có mưa thuận gió hòa, hiệp tác new hóa sinh hàng trăm chủng loài vạn vật. Ấy vậy ai mới bước vào đường đạo đức nghề nghiệp thì bắt buộc trì gớm Địa mẫu này trước hơn hết mới nhằm đạo hạnh. Trên thì ước xin với Hoàng Thiên mừng thầm hỉ xả phạm tội cho tất cả chúng sinh. Còn bên dưới thì khấn nguyện thuộc Địa Hậu vui mừng bảo hộ muôn dân đến đặng thư nhàn trường cửu.

Kể từ đấy Đất – Trời đã minh bạch rồi, không có gì mù mịt u tối như khi trước nữa. Đất là Âm, Trời là Dương. Âm Dương bắt đầu khắng khít bên nhau chẳng hề rời rã. Thông đồng mọi cả thuộc Trời Đất thấu đáo Nhật – Nguyệt – Tinh là ba tia nắng và bao trùm tất cả Càn Khôn vũ trụ chẳng sót phía nào; Bắc, Nam, Đông, Tây là tư góc bao gồm trụ. Hiệp với Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Đông phái nam là tám hướng bao vòng xung quanh nơi không tính gọi là Trời đó. Còn chủng loại đây, Mẫu nuốm thủ tw ( trung trung ương ) Mồ Kỷ ( Mậu – Kỷ ) gọi rằng đất. Bởi vậy cho nên Mẫu bao mặt đường cho hàng trăm chủng loài từ hồi đời Tiên Thiên tuyệt nhất khí, còn được gọi là đời thượng cổ dĩ chí đời hậu thiên gọi là đời hậu lai ác núm cầu trọng. Còn phu quân mẫu mã vốn thật là 1 vì Đồng Tử trường thọ bất lão, thần diệu cao minh vô cùng. Ngài thì điếc, còn mẫu mã đây thì câm song ta kết bạn cùng nhau rất bắt buộc hòa nhã, sách gồm chữ rằng: Thiên lung Địa á. Thần cũng chính là Dương, Khí cũng chính là Âm, lúc lúc đầu Dương thịnh Âm suy phối hiệp bắt đầu sinh ra Trời Đất.

Đến chừng chế tạo ra Thiên lập Địa rồi thì Dương khứ Âm lai, Khí Thần giao cảm mới hóa xuất hiện loài người nhân hậu chân chính. Chân Khí là mẫu mã đây. Mẫu bắt đầu thật là Âm Khí. Còn Chân Thần thì biến quay trở về làm chúng sinh của Mẫu. Chân Thần là độc nhất vô nhị điểm linh quang quẻ ấy là Dương Khí đó. Âm Dương hội hiệp hotline rằng Đấng tạo thành Hóa. Tạo nên Hóa ra Thiên Địa trước hết, rồi sau mới hóa ra đời Chúa – Thánh – Tôi – Hiền. Tuy nhiên chẳng thấy Âm Dương giao phối như phàm phu tục mặc dù thế mà tất cả thật vị Thiên Can với Địa chi thường thường luân chuyển sinh sinh hóa hóa ra hoài chẳng dứt. Tám sưu là mười hai, ấy là Thập Nhị Địa Chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Còn nhị chén là mười, ấy là Thập Thiên Can: Giáp, At, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Can – bỏ ra là Âm – Dương đó. Tử với chủng loại chẳng tách nhau thì thọ bầu liền. Thai nghén nuôi nấng như vậy cho tới 10 năm chẵn. Mười năm chẵn thét mới đúng quẻ hào sẽ định, do trong chén bát Quái có phân loại 8 hướng, mỗi một hướng chia ra là 8 quẻ, mỗi quẻ ra là 6 hào, cộng thông thường lại là 64 quẻ, tẻ ra có tác dụng 384 hào. Đúng giờ toại nguyện trúc cơ, thì vào thân của Mẫu lộ diện ra 6 vị Thánh Đế Minh Quân nói ra bên dưới đây: Một là Vua Thiên Hoàng, nhị là Vua Địa Hoàng, tía là Vua Nhân Hoàng, bốn là Vua Phục Hy, năm là Vua Thần Nông, sáu là Vua Hiên Viên. Qua đến đời Vua Phục Hy thì Ngài đã nắm rõ máy chuyển đổi ra Trời Đất. Ngài bèn phân định 2 khí Âm Dương với họa ra một cái Bát quái ác Tiên Thiên rõ 8 phía trong Càn Khôn Vũ Trụ. Đến đời Vua Thần Nông thì Ngài tiên đắc tìm kiếm được được 5 tương tự lúa cùng 6 thứ gạo. Đến đời Vua Hiên Viên thì Ngài kiếm ra đủ cách để chế tạo nên y phục và các đồ đồ dụng cho người đời phải dùng, chẳng sót món nào.

Con tín đồ mà đặng nạp năng lượng no mang lành kẻ từ 2 đời vương vãi đó. Rồi giữ truyền kiểu mẫu mã lại cho hợp thời tiết với hợp phong thổ.

Phật Địa chủng loại phát lạc rằng: 3 kiếp Phật xuất thế, kiếp nào thì cũng trong thân chủng loại mà ra. Chư vị bồ Tát cũng vậy. Chẳng gồm vị làm sao lìa xa ngoài thân mẫu này được nữa. Nếu họ ra khỏi thân mẫu mã rồi họ nương tựa ở xứ nào cho được bao giờ. Vì vị khắp thuộc Đông, Tây, Nam, Bắc thì đã bao gồm 4 cỗ châu bao chùm tất cả các xứ rồi. Cùng là Xuân, Hạ, Thu, Đông; 4 mùa, 8 máu trở luân phiên cũng bởi vì Mẫu tạo nên thành. Nào sông rạch, hồ, hải dương đâu đâu cũng chẳng bong khỏi thân Mẫu. Thuộc muôn nước 9 Châu cũng bởi vì nơi mẫu mã vun chăm sóc trưởng thành. Trải qua các đời vương Đế đại danh chưa tồn tại ai ra khỏi thân Mẫu. Thuộc cả thảy lớn nhỏ nhắn trong Cung Điện cũng vị nơi mẫu mã vun chăm sóc trưởng thành. Khắp trong thiên hạ có Mẫu Nhạc là 5 danh sơn thắng cảnh hơn hết. Thuộc là núi cao rừng thẳm cổ thụ ngàn năm, cũng vày nơi mẫu vun chăm sóc trưởng thành. Những sắc quần chúng trăm họ đâu tất cả ai lìa thoát ra khỏi thân mẫu mã được. Thuộc 5 như thể lúa 6 thứ gạo cũng bởi nơi mẫu mã vun dưỡng tốt tươi. 72 cảnh thanh lương địa kia chẳng yêu cầu ở bên cạnh thân mẫu mã này được. Cùng rất nhiều loài cầm thú cây cối cũng bởi nơi mẫu mã vun chăm sóc trưởng thành. Bé người trần thế mà sống đặng đây thì cũng nhờ nhà hàng vật thực của Mẫu bắt đầu sống. Đến chừng chết rồi cũng đề xuất chôn thây đựng xác trở vào bản thân Mẫu. Sách gồm chũ rằng: sinh trên thế, tử hườn tại thổ. Toàn bộ Châu, Quận, Phủ, huyện cũng chẳng rời khỏi thân chủng loại được. Làm sao am tĩnh, quán xá, thư viện, lâu đài cũng nhờ rước tài liệu với vật hóa học trong thân thể của mẫu mới tạo nên sự được vững vàng bền tốt đẹp.

Thánh Thần Tiên hiền hậu lớn nhỏ cũng nhờ chủng loại phong thưởng bày đặt lớp lang. Còn các chư Phật mà lại đặng kim thân bất hoại thì cũng nhờ vào Mẫu ghi nhận công quả cho new đắc thành chánh giác. Huỳnh kim là vàng ròng của mẫu mã ban cha hun đúc ra vóc ngọc bản thân vàng của những chư Phật kia. Thật là quý báu hơn toàn bộ chân châu bửu ngọc trong tứ phương trời. Thiếu chi bạn ham ý muốn vọng tưởng mang đến chừng kết quả rồi gồm mấy ai được đắc thành nguyện. Còn làm sao là hồ hết vàng thoi bạc tình nén, cùng các loại kim khí không giống cũng bởi nơi chủng loại sản xuất mới có.Vậy chúng nhỏ xét lại này mà coi gồm còn sót món như thế nào ở ngoại trừ thân chủng loại này đặng chăng? các nhà vương hầu đái nhược quốc nhờ chủng loại phong tặng tôn kính. Còn trải qua các nhà Đế vương vãi đại cường quốc thì cũng nhờ mẫu mã sùng tôn cho mới được an hưởng thạnh trị thọ dài. Nước nào nhưng bị giặc giã cưỡng hiếp lấn lướt cũng vì nơi mẫu mã vận chuyển phạt hành mới có cảnh quan đấu khởi. Vậy nhưng chẳng thấy nước làm sao biết trọng kính mang đến thân danh của Lão mẫu mã ráo trọi.

Lãnh, nhiễu, the, lụa, tua thô, … thứ nào cũng do chủng loại sản xuất. Cùng là bông, hoa, cây, trái, rau xanh cải đủ vật dụng cũng bởi vì nơi chủng loại vun dưỡng trưởng thành. Các loại chua, ngọt, cay, đắng, do nơi mẫu sản xuất. Thuộc thuốc uống, lúa ăn trong 4 mùa cũng vì chưng nơi mẫu mã vun chăm sóc trưởng thành. Hành, hẹ, tỏi, nén kiệu do nơi chủng loại sản xuất. Thuộc là gừng, đường, tiêu, ớt cũng vì chưng nơi mẫu mã vun chăm sóc trưởng thành.

Khắp trong thiên hạ, bầy ông chí những bọn bà, trẻ em đều ra đời nhiều bệnh bệnh. Bởi thế nên Mẫu tạo thành sẵn sàng cả muôn đồ vật thuốc phòng ngừa điều trị. Lại cũng đều có hiếm hạng bạn nam bạn nữ chẳng ưa dùng tửu nhục mỹ vị. Vì vậy cho nên Mẫu đã chế tạo sẵn làm sao là dầu, muối, tương, giấm đặng cho cái đó nó dùng cho vừa miệng. Món làm sao món ấy cũng vị nơi chủng loại sản xuất. Trăm ban, vạn sự cũng do nơi chủng loại vun dưỡng trưởng thành tất cả. Phật Địa chủng loại than rằng: mẫu đã lao trung tâm tổn tiết với chúng bé đã tận hay rồi. Cần lao tiêu trừ ấy biết lấy bút mực nào nhưng tả đến hết được. Vị tình mẹ thương bé nam nữ, dầu khổ lao cố mấy chủng loại cũng chẳng sờn. Sách còn có chữ: Phụ chủng loại ái tử bỏ ra tâm, vô sơ bất chí, vậy mà lại chúng bé nỡ lòng nào quên chấm dứt ơn sâu nghĩa cả của bà mẹ cho đành. Vật nạp năng lượng phẩm uống trang sức quý cân đai gì mẫu cũng sinh sản hóa. Hễ Mẫu tạo ra hóa ra món nào, chủng loại hết lòng vun dưỡng cứng cáp món nấy, còn hoài cho đến ngày chung cuộc mà thôi. Chủng loại cũng hoàn toàn có thể chế biến hóa ra tiền tài đủ thứ và đủ kiểu cho chúng con mua bán chi dụng hằng ngày. Vậy nhưng chẳng thấy ai nhằm lòng tưởng niệm cho Mẫu một giờ coi thử. Bên trên đời chẳng còn sót món như thế nào ở ko kể thân Mẫu. Ấy vậy nhưng mà loài vạn đồ vật cũng hườn lại một tay Mẫu chế tạo ra hóa sinh thành toàn bộ không? Nam mô nhất thật tình kính. Nam tế bào A Di Đà Phật, thật giống như lời của mẫu truyền bảo chẳng sai. Trước khi Mẫu hóa sinh ra gồm một thứ thô sản mà thôi. Call rằng quả Địa cầu. Rồi khu vực quả địa mong ấy mẫu tích trữ chẳng biết từng nào tài liệu cùng phẩm thực, dành để cho sáu ngả luân hồi yêu cầu dùng chẳng xuất xắc gì không còn được.

Trên đời này chỉ gồm mình Trời là to hơn hết cơ mà thôi chứ có ai nào biết đến Mẫu. Chớ như Địa mẫu mã này sánh thuộc Hoàng Thiên kia cũng đồng một bực đó mà. Lúc nào trên trời mưa xuống một giọt nước cam lồ Thủy, thì dưới khu đất bèn hóa sinh ra các loại ngũ cốc đầy đồng che ruộng. Song hạt mưa lắng đọng trong không bẩn kia rớt xuống đất đượm nhuần non mẻ, vậy cơ mà ai gồm biết đặng cội hạt mưa ấy bởi ở chỗ nào mà ra chăng? Cũng vị hút nước nghỉ ngơi trong cốt tủy tinh vị của chủng loại đem lên ko trung có tác dụng mây, rồi mây ấy bèn đông đặc lại thành giá, giá chỉ ấy chạm chán một luồng điển quang quẻ chiếu diệu vào, ngay tắp lự tan ra rơi xuống đất, vì thế mưa đó. Rồng, quay tàng hình ẩn dạng dưới ngàn sông, muôn suối cũng chưa ra khỏi thân mẫu mã được. Bởi vậy nên bão tố gió mây gì cũng do địa điểm Mẫu vận chuyển thực hành tất cả. Nếu mẫu mã chẳng điều khiển rồng có tác dụng gió làm mây, thì khi nào ai bao gồm thấy long tự chuyên làm mưa xuống xứ như thế nào đặng. Xứ nào nhưng mà chẳng có Rồng, tảo tàng hình ẩn dạng ở dưới, hễ nghe lệnh mẫu mã hô phong hoán vũ thích hợp lịch lôi đình chỗ nào, thì Rồng địa điểm đó chỉ ra làm gió làm cho mưa liền.

Nhắc tới nhắc lui nhưng mà nghe, chớ việc nào thì cũng do chủng loại vận trù quyết sách cả thay. Vậy mà fan đời tất cả mấy ai để vai trung phong xét đến. Mẫu rất nhức lòng xót dạ. Nhọc nhằn cay đắng bao nhiêu thì để mẫu chịu. Còn mặc tốt ăn ngon thì chúng nhỏ toại hưởng trọn vui cười. Phật chủng loại phát lạc rằng: từ xưa cho tới nay, Mẫu chẳng phải nhắm mắt. Hễ mẫu mã nhắm đôi mắt lại rồi, ắt tất cả tai to lớn nạn béo sắp xảy cho cho tất cả chúng sinh liền, chẳng ngóng tới giờ nhắm mắt làm cho. Nếu mẫu xoay sống lưng sấp khía cạnh trong chừng một giờ, thì nhỏ cá ngao to mập trở bản thân lăn qua một cái nó sẽ xủ tiêu sạch sẽ bách. Trời thì rã Đất thì rã. Trời Đất đâu tất cả thấy nữa. Bên trên đời này sẽ vì thế một tràng ko thì trống trót lọt trống lỏng rồi đó. Chừng đó các chư Phật Như Lai cũng phải ẩn chứa ngoài Càn Khôn. Còn chư vị người yêu Tát thì đang đào tẩu biệt hình dạng. Làm sao Vua, Chúa, Quan, Dân đằng có khả năng sẽ bị diệt xua tan rụi hết. Trời Đất Thánh Thần có khả năng sẽ bị tiêu tan tung rọt, tương tự như bị thiêu trong lò chén quái cơ vậy. Sẽ không còn biết đâu là Đông, Tây, Nam, Bắc chẳng phân biệt hướng nào đến đặng. Đến chừng đó, muôn loài vật đã tan nát đổi thay ra như tro những vết bụi kia vậy.

Phật Địa chủng loại ngự bên trên cõi thượng tầng tối cao huyền hóa và bảo dưỡng nhân sinh, trải hết dạ lành rất quảng đại do đó đó.

ĐỨC HỘ PHÁP THUYẾT VỀ PHẬT MẪU NHƯ SAU

Quyền có tác dụng MẸ Vạn linh:

Đức Phật chủng loại là bà MẸ thiêng liêng của toàn cả Vạn linh, mà Vạn linh thì tất cả đủ bát Hồn (tức là 8 phẩm Chơn linh) gồm: Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú nắm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn cùng Phật hồn.

Nhưng vì sao quyền hành của Đức Phật mẫu lại nhỏ tuổi hơn quyền bính của Đức Nhiên Đăng Cổ Phật hay Đức Di-Lạc vương vãi Phật?

Đức Hộ Pháp thuyết đạo tuyến phố TLHS giải như sau:

"Bần đạo đi ngang Cung hỗn Nguơn Thượng Thiên , là chỗ Đức Di-Lạc đã thâu pháp, đã xác định nơi ấy. Bựa đạo có tả mà trong lòng còn mờ hồ, trù trừ tại sao, vày lẽ gì, Đức Phật chủng loại là MẸ mà phải chịu bên dưới quyền bé là Đức Di-Lạc, vào bụng coi hơi bất mãn.

Liền lúc ấy, bựa đạo ngó thấy dòng tướng hình của Đức Phật chủng loại đứng đằng trước, còn Đức Di-Lạc ở ẩn dưới lưng, quì xuống, đưa hai bàn tay lên, đặng tỏ cho xấu đạo hiểu, dầu cho những người con ấy bạo gan mẽ, quyền hành nuốm nào, nhưng mà quyền MẸ vẫn luôn là quyền MẸ, không cố gì qua được. Ngài chỉ theo đúng mạng lịnh của Đức Phật mẫu mã đặng trị cầm cố mà thôi."

Cũng trong con đường TLHS, Đức Phạm Hộ Pháp thuyết đạo, thuật lại thời điểm Ngài vào Diêu Trì Cung bái kiến Đức Phật Mẫu, thấy dòng huyền năng vô hạn của Đức Phật Mẫu:

Bần đạo cùng các bạn kỳ trước sẽ ghé nơi sinh sản Hóa Thiên, tức Tòa Thiên Cung Phật mẫu mã là Diêu Trì Cung.

Bần đạo bao gồm nói một điều làm cho bọn họ nên lưu ý đến nhiều là: huyền bí vô biên của Phật Mẫu.

Xem thêm: Adapter Chuyển Đổi Usb Ra Cổng Mạng Lan Rj45 Cliptec Ocb480, Adapter Chuyển Đổi Usb Ra Cổng Mạng Lan Rj45

"Bần đạo nói qua loa huyền năng nạm nào, nhưng khi chúng ta vào con kiến diện Đức Phật Mẫu, ta ngó xung quanh Ngài, ta thấy mặt bà bầu ta, sanh ta, đương như buổi sống, đương lo buổi trở về. Bựa đạo tưởng ngó thấy người mẹ sanh bần đạo, tưởng cả thảy cũng đầy đủ ngó thấy tín đồ mẹ của họ vậy.

Nếu đem theo loại trí học tưởng tượng lần khần con mắt thiêng liêng tất cả chiếu hình người mẹ ta chiếu diệu ra không? xuất xắc là diệu huyền vô biên của Phật mẫu cho chúng ta thấy như vậy.

Bà chị em hình hài bọn họ đây là nhơn viên của Đức Phật Mẫu mặt phái cô bé đó....

Có điều trọng hệ là dầu nam chị em cũng vậy, vậy giữ một điều nầy: canh chừng đừng thất hiếu với phụ vương mẹ. Ngày mình ngó thấy hình hình ảnh Đức Phật mẫu mã thì thấy người người mẹ nhơn từ, hiền từ vô cùng, niềm hạnh phúc mình được hưởng đó, còn trái ngược lụng lại, giả dụ ta thất hiếu, ta dòm vào hình ảnh của Phật Mẫu, ta thấy nét mặt nghiêm nghị cùng lãnh đạm, bọn họ sẽ không còn sức buồn bã đó."

Việc bái phượng Đức Phật Mẫu bây giờ tạm để tại Báo Ân Từ trong Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh. Vào Báo Ân Từ, Đức Phạm Hộ Pháp dạy dỗ đắp tượng bái Đức Phật mẫu theo sự tích Hớn rước Diêu Trì, tức là vua Hớn Võ Đế ước Đức Phật chủng loại giáng xuống Hoa Điện:

Sự tích: Hớn rước Diêu Trì:

Vua Hớn Võ Đế giỏi Hán Vũ Đế (141-87 trước Tây lịch) là vị vua vật dụng 5 ở trong phòng Hớn (Hán) mặt Tàu, tất cả hùng tài đại lược, nhưng cũng rất tín ngưỡng Trời Phật.

Khi Hớn Võ Đế mới lên ngôi, Ngài bao gồm phát nguyện lập một cảnh chùa thật tráng lệ gọi là HOA ĐIỆN nhằm sùng bái Trời Phật. Hotline là Hoa Điện, bởi chùa nầy được chạm khắc hình các thứ hoa trên các vật liệu xây dựng, buộc phải mới trông vào thấy như là một trong những Cung Điện toàn bởi hoa.

Ngôi chùa bự lao cực kỳ xinh rất đẹp như thế, tuy nhiên nhà vua chưa ra quyết định thờ Đấng nào, chỉ nhằm trống, chủ trọng điểm là chờ đợi đến chừng nào đơn vị vua thấy được sự huyền diệu hiện tượng kỳ lạ ra thì đơn vị vua bắt đầu sùng bái.

Đến năm Hớn Võ Đế được 61 tuổi, công ty vua tổ chức triển khai một Lễ Khánh thọ Đáo tuế long trọng, Ngài bao gồm sở vọng ước khẩn vắt nào cho tất cả Đức Phật mẫu mã giáng xuống triệu chứng lễ, phải nhà vua lập bàn mùi hương án trước sân chùa cầu khẩn ngày đêm, mà chần chờ Đức Phật chủng loại ngự ở ở đâu và tất cả thấu biết chăng?

Lúc bấy giờ tất cả Ông Đông Phương Sóc, tu đắc đạo thành Tiên, mà lại trước cơ Ông có làm quan trong triều đình của Hớn Võ Đế, sau về núi tu luyện, đang ngồi tịnh, đột động tâm, ngay thức thì đoán biết hiểu rõ mọi câu hỏi của Võ Đế nơi triều đình. Ông tức thời xuống núi, đi mang lại kinh đô, vào triều đình yết kiến Võ Đế.

Vua Hớn Võ Đế gặp Đông Phương Sóc thì siêu mừng rỡ, thuật hết mọi câu hỏi cho Đông Phương Sóc nghe và nói rõ cầu vọng của nhà vua nhân cuộc Lễ Khánh thọ Đáo tuế là sở cầu Đức Phật mẫu đến bệnh lễ, mà lừng khừng Đức Phật chủng loại ở địa điểm nào, và nhờ ai đi thỉnh, suôn sẻ có Đông Phương Sóc tới, vậy dựa vào khanh giúp trẫm đi thỉnh Đức Phật mẫu mã được chăng?

Ông Đông Phương Sóc tâu rằng:

- thánh thượng đã định thì hạ thần phục mạng, dầu khổ nhọc vậy nào, hạ thần cũng đến Diêu Trì Cung thỉnh Đức Phật Mẫu, nhưng công dụng được thuộc chăng là do lòng thành cầu nguyện của Bệ Hạ. Vậy xin bệ hạ ban chiếu mang lại Thần đi thỉnh.

Đoạn Đông Phương Sóc lãnh chiếu chỉ ra đi.

Ông dùng huyền diệu Tiên gia, chỉ trong chốc lát, Đông Phương Sóc đang đi tới được Diêu Trì Cung khu vực cõi sinh sản Hóa Thiên.

Đông Phương Sóc xin vào yết con kiến Đức Phật chủng loại và tâu bày hết những việc của vua Hớn Võ Đế khẩn cầu.

Đức Phật mẫu cảm đụng và phán:

- Phật mẫu sẽ giáng phàm đêm ngày Trung Thu bệnh lễ Khánh thọ của Hớn Võ Đế theo sự khẩn cầu, sẽn mang theo 4 Tiên đồng thiếu phụ nhạc đờn ngâm bài xích chúc thọ, và khuyến mãi 4 quả Đào Tiên . Khi Phật mẫu mã đến gồm Thanh loan đưa tin trước.

Phương Sóc hết sức vui mừng, lạy tạ Đức Phật Mẫu, rồi cấp cho tốc trở về trần gian, tâu bày những việc đến vua Võ Đế biết.

Nhà vua rất vui mừng và hỏi:

- Thanh loan là gì?

Đông Phương Sóc đáp:

- Thanh loan là nhỏ chim loan color xanh, đó là con chim lịnh của Đức Phật Mẫu, dùng làm chở Đức Phật mẫu mã du hành khắp nơi.

Xin thánh thượng chỉnh trang mang lại long trọng, trang nghiêm, tinh khiết để nghinh tiếp Đức Phật Mẫu, phải tạo lập bàn mùi hương án bên phía trong và mặt ngoài, xông hương thơm khử trược.

Đêm rằm Trung Thu năm đó, trăng sáng vằng vặc, đầu tiếng Tý, Hớn Võ Đế quì trước Hoa Điện, thành tâm mong khẩn.

Xảy thấy một bé chim Thanh loan đáp xuống sảnh Hoa Điện. Liền khi đó, Đức Phật mẫu cùng Cửu vị Tiên Nương và bốn Tiên đồng phụ nữ nhạc giáng lâm trước Hoa Điện.

Hớn Võ Đế cung nghinh Đức Phật mẫu vào ngự vị trí Chánh điện của Hoa Điện.

Đức Phật chủng loại dạy bốn Tiên đồng phái nữ nhạc trao khuyến mãi cho Hớn Võ Đế 4 quả Đào Tiên cùng ca ngâm bài bác chúc thọ. Ông Đông Phương Sóc quì, hai tay nâng cái đĩa lên để rước lộc (rước 4 trái Đào Tiên).

Bốn vị Tiên đồng người vợ nhạc ấy có tên là: hẹn Phi Yến, An phân phát Trinh, Đổng tuy nhiên Thành và Vương Tử Phá.

Sau khi chứng lễ Đáo tuế của Vua Hớn Võ Đế xong, Đức Phật chủng loại cùng Cửu vị Tiên Nương và 4 Tiên đồng thiếu nữ nhạc cỡi chim Thanh loan về bên DTC địa điểm cõi Thiêng liêng.

Vua Hớn Võ Đế ghi ghi nhớ hình hình ảnh của Đức Phật mẫu và Chín vị người vợ Tiên, mang đến thợ khéo, tạc hình Đức Phật mẫu và Chín vị người vợ Tiên địa điểm Hoa Điện nhằm ghi nhớ sự tích cùng phụng cúng Đức Phật Mẫu.

Sự tích nầy được truyền tụng đến ngày nay.

Do đó, khu vực thờ Đức Phật mẫu mã được call là ĐIỆN chớ không điện thoại tư vấn là ĐỀN.

Do theo sự tích nầy, Đức Hộ Pháp dạy dỗ đắp tượng bái Đức Phật mẫu mã và Cửu vị Tiên Nương địa điểm Báo Ân từ như sau:

1. đầu tiên là chơn dung Đức Phật mẫu mã (ĐPM) cỡi thanh loan, có nghĩa là con chim loan màu xanh.2. Kế đắp 9 pho tượng của Cửu vị Tiên Nương.3. Đắp thêm 4 pho tượng của 4 người vợ nhạc theo hầu ĐPM.4. Pho tượng ông Đông Phương Sóc quì bưng bởi hai tay một cái dĩa thổi lên khỏi đầu, bên trên dĩa tất cả 4 quả đào Tiên vì chưng ĐPM ban tặng. Ông Đông Phương Sóc quì bên hữu ĐPM.5. Pho tượng Đức cao thượng Phẩm quì trước sân Hoa Điện.

Trong khuôn tượng, đắp lên một cảnh miếu cổ tự, kiểu dáng xưa điện thoại tư vấn là Hoa Điện.

Đáng lẽ chế tạo ra hình Hớn Võ Đế, nhưng vị đời Hớn Võ Đế tới lúc này quá xa thẳm, lại nữa, nguyên căn của Hớn Võ Đế là chơn linh Hớn tầm thường Ly trong bát Tiên giáng phàm. Ni là thời Hạ nguơn Tam Chuyển, cách qua Thượng nguơn Tứ Chuyển, chén Tiên lãnh lịnh giáng phàm làm soái tướng cho Đức Chí Tôn mở Đạo, Đức hùng vĩ Phẩm chính là chơn linh Hớn thông thường Ly giáng phàm kỳ nầy, đề nghị tạo hình Đức cao thượng Phẩm rứa vào khu vực Hớn Võ Đế thì thuận hơn."

DIÊU TRÌ CUNG CỦA PHẬT MẪU

**************************Diêu Trì Cung:

Diêu: Ngọc Diêu giỏi ngọc Dao, là nhiều loại ngọc hết sức quí làm việc cõi thiêng liêng.Trì: loại ao.Cung: cung điện.

Diêu trì tuyệt Dao trì là dòng ao làm bởi ngọc diêu chỗ cõi thiêng liêng, nghỉ ngơi từng Trời đồ vật 9 tạo thành Hóa Thiên.

Diêu Trì Cung là cung điện sát bên ao Diêu Trì, là chỗ thường ngự của Đức Phật Mẫu.

Bát Nương giáng cơ đêm 10-1-Nhâm Thìn (1952) giảng về Diêu Trì Cung như sau:

"Chị xin chào mấy em. Đêm nay Chị mang lại đặng chỉ mang đến mấy em rõ Diêu Trì Cung là vị trí nào?

Nơi ao Diêu Trì tất cả một đài phát hiện Âm quang, đài ấy thâu lằn Sanh quang quẻ của ngôi Thái rất rồi lấy Dương quang quẻ hiệp với Âm quang quẻ mà khiến cho chơn thần mang lại vạn linh trong CKVT.

Phật mẫu mã là Đấng thay Cơ sanh hóa, thế quyền Chí Tôn, đứng ra thâu cả Thập Thiên can đem hiệp với Thập nhị Địa đưa ra mà khiến cho vạn vật. Vị trí Cung Diêu Trì là nơi tạo nên chơn thần và thể xác kia vậy.

Diêu Trì Cung là hoàng cung bằng ngọc diêu ở bên Ao Thất bửu, chớ chẳng bỏ ra lạ. Ngọc tượng trưng cho việc quí giá, còn Diêu là chất hơi kết tụ nhưng thành.

Dưới quyền của Phật Mẫu bao gồm Cửu Tiên Nương để mắt về cơ Giáo hóa cho vạn linh, còn dường như có hằng hà sa số Phật duyệt y về cơ Phổ độ nhưng Quan Âm bồ Tát là Đấng núm đầu.

Quan Âm nhân tình Tát ngự tại cung phái mạnh Hải, ở thư nhàn động, còn Diêu Trì Cung thì sinh sống tại sinh sản Hóa Thiên.

Nơi Cung Diêu Trì còn có một cõi Âm Quang riêng biệt gọi là Phong Đô đặng giáo hóa những chơn hồn đã biết thành lạc nẻo trên tuyến đường trần.