Yêu nhau đừng để cho nhau buồn lòng

      108
Đôi khi lòng ý muốn yêu anh thật các Mà em tin kia trả lại từng nào Đời em là cả ước ước ao tương lai Còn tôi chỉ tay trắng đôi tay làm thế nào chung đường chung bước ??? Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì Đời người do dự hãy tìm quên đi Từ lúc em lỡ cất bước ra đi Lòng tôi đau giây phú phân ly Ước mơ còn mong mơ gì? ĐK: không tính trời đổ mưa như mưa trong tâm Mưa rơi ướt trong tâm địa hồn tình thân vỗ cánh cất cánh đi mang đến trả lại trăng sao. Yêu thương nhau đừng làm cho nhau bi thương lòng Tình như mẫu lá rơi rụng mặt sông Hỏi em em tất cả biết hay không Mà sao em để tôi nhớ tôi mong muốn Cách phân chia nào chẳng nhức lòng...

Bạn đang xem: Yêu nhau đừng để cho nhau buồn lòng


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Gợi Ý 20 Các Món Bánh Mì Kẹp Ngon Miệng Dễ Làm Từ Các Đầu Bếp Tại Gia

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.