Trung tâm đánh giá năng lực ngoại ngữ

      91
Thông báo tổ chức triển khai thi và cấp chứng từ Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho việt nam (Đợt thi mon 02, 03 năm 2023) trên trường Đại học tập Trà Vinh

Bạn đang xem: Trung tâm đánh giá năng lực ngoại ngữ

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho nước ta Đợt thi mon 12 năm 2022 trên trường Đại học Trà Vinh
Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam (Đợt thi mon 4, 5, 6 năm 2022) tại trường Đại học tập Trà Vinh
Thực hiện tại theo công việc để Đăng ký dự thi, thừa nhận giấy ghi nhận tạm thời, Nhận chứng chỉ qua đường bưu điện, Nộp phiếu đề nghị chấm phúc khảo...​
Phiếu đk nhận giấy chứng nhận tạm thời, Phiếu kiến nghị chấm phúc khảo, Phiếu ý kiến đề nghị điều chỉnh tin tức thí sinh, Giấy ủy quyền nhận hội chứng chỉ....
Download những tài liệu xem thêm liên quan đến kỳ thi như Đề thi minh họa Bậc 3-5, Đáp áp cùng script của Phần nghe, Đáp án phần tranh tài đọc hiểu
Thông báo phúc khảo bài thi giờ đồng hồ Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho vn (Đợt thi tháng 05/2023) tại trường Đại học tập Trà Vinh
Trường Đại học Trà Vinh thông tin đến các thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo size năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng mang lại Việt Nam, như sau : Thời


Thông báo phúc khảo bài thi giờ đồng hồ Anh theo Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho việt nam (Đợt thi tháng 04/2023) trên trường Đại học Trà Vinh

Xem thêm: Hủ Tiếu Nam Vang Có Nguồn Gốc Hủ Tiếu Nam Vang, Hủ Tiếu Nam Vang Có Nguồn Gốc Từ Đâu

Trường Đại học Trà Vinh thông tin đến các thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng mang đến Việt Nam, như sau : Thời


Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho việt nam (Đợt thi tháng 04, 05, 06 năm 2023) tại trường Đại học Trà Vinh
Thông báo phúc khảo bài thi giờ đồng hồ Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam (Đợt thi mon 03/2023) tại trường Đại học Trà Vinh

Trường Đại học Trà Vinh thông tin đến các thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo size năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, như sau : Thời


Thông báo phúc khảo bài thi giờ đồng hồ Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc sử dụng cho vn (Đợt thi tháng 12/2022) trên trường Đại học Trà Vinh

Trường Đại học Trà Vinh thông tin đến các thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo size năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, như sau : Thời


Thông báo tổ chức triển khai thi với cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam (Đợt thi mon 02, 03 năm 2023) tại trường Đại học tập Trà Vinh
Kế hoạch tổ chức triển khai thi và cấp chứng từ Tiếng Anh theo khung NLNN 6 bậc sử dụng cho nước ta năm 2023 trên trường Đại học Trà Vinh