Tiếng hát bạn bè mình

      57

Bạn đang xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và thiết lập ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (1.94 MB, 16 trang )


Bạn đang xem: Tiếng hát bạn bè mình

trang bị ngày tháng năm 2011.Âm nhạc:&=r=s=t=u=v=u=t=s=r=" Mì ngươi mi ngươi mí mi mi mi.Mà ma ma ma má ma ma ma nhưng mà Thứ tháng ngày năm 2011Âm nhạc:2. Em hãy mời 2 các bạn cùng trình bày bài hát “Tiếng hát đồng đội mình” 1. Bức ảnh gợi ta nhớ đến bài bác hát sẽ học? Mời những em xem tranhTiếng hát bằng hữu mìnhTiếng hát anh em mìnhNhạc cùng lời: Trương Hoàng Minh thiết bị ngày tháng năm 2011.Âm nhạc:- Ôn tập bài hát giờ hát đồng đội mình- Tập kẻ khung nhạc cùng viết khoá Son.Tiết 28:1. Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: tiếng hát bằng hữu mình. đồ vật ngày tháng năm 2011.Âm nhạc:
- Ôn tập bài xích hát tiếng hát đồng đội mình- Tập kẻ sườn nhạc với viết khoá Son.Tiết 28:1. Hoạt động 1: Ôn tập bài xích hát: tiếng hát bằng hữu mình.Cả lớp hát ôn thuộc lời ca bài hát 2 lần kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ đệm theo phách, nhịp.Nhóm 1: tuy nhiên loan: đệm theo nhịpNhóm 2: phách : đệm theo pháchNhóm 3: sênh : đệm theo tiết tấuLần 1:Sử dụng tuy nhiên loan và sênh gõ đệm 2 âm sắcLần 2: trang bị ngày tháng năm 2011Âm nhạc:- Ôn tập bài bác hát tiếng hát đồng đội mình- Tập kẻ khuông nhạc với viết khoá SonTiết 28:1. Chuyển động 1: Ôn tập bài xích hát: tiếng hát bằng hữu mình.Luyện tập theo nhóm kết hợp gõ đệm theo tiết tấu-Nhóm bạn hát thuộc lời ca chưa?-Nhóm bạn hát đúng giai điệu bài hát chưa?-Nhóm bạn gõ đệm đúng tiết tấu bài hát chưa?Tiêu chí nhận xét 1. Vận động 1: Ôn tập bài xích hát: giờ hát đồng đội mình.2.Hoạt hễ 2: Hát phối kết hợp vận cồn phụ hoạ.Thứ ngày tháng năm 2011.Âm nhạc:
- Ôn tập bài hát tiếng hát bạn bè mình- Tập kẻ khuông nhạc với viết khoá SonTiết 28: máy ngày tháng năm 2011Âm nhạc:- Ôn tập bài xích hát giờ hát bằng hữu mình-Tập kẻ sườn nhạc với viết khoá Son.3.Hoạt động 3: Tập kẻ khung nhạc cùng viết khoá Son.Tập kẻ khung nhạc:Dòng 4Dòng 3Dòng 2Dòng 1Khe 4Khe 3Khe 2Khe 1Dòng 5Lưu ý: các dòng kẻ của khung nhạc đề xuất cách phần lớn nhau và không thật rộng.Tiết 28:HS thực hành bảng con Thứ tứ ngày 25 mon 3 năm 2009.Âm nhạc:- Ôn tập bài hát giờ hát bằng hữu mình- Tập kẻ khuông nhạc và viết khoá Son.a.Tập kẻ khung nhạc:b.Tập viết khoá Son:

Xem thêm: Nữ Cờ Bạc Bịp - Vua Bip Lasvegas

Lưu ý: Khoá Son đặt tại đầu khung nhạc.================3.Hoạt hễ 3: Tập kẻ khung nhạc và viết khoá Son.& 2 1 4 3Dòng 5HS thực hành bảng bé Thứ ngày tháng năm 2011Âm nhạc:1. Vận động 1: Ôn tập bài xích hát: giờ hát bạn bè mình.2. Chuyển động 2: Hát kết hợp vận động múa phụ hoạ.3. Hoạt động 3: Tập kẻ sườn nhạc cùng viết khoá Son.Lưu ý - khi kẻ khuông nhạc những dòng kẻ phải bí quyết đều nhau và không thật rộng. - Khoá Son đặt ở đầu khuông nhạc.- Ôn tập bài bác hát tiếng hát anh em mình- Tập kẻ khuông nhạc với viết khoá Son.
sản phẩm công nghệ ngày tháng năm 2011.Âm nhạc:- Ôn tập bài bác hát giờ đồng hồ hát đồng đội mình- Tập kẻ sườn nhạc và viết khoá Son.Tiết 28:CỦNG CỐTRÒ CHƠITRÒ CHƠIÂM NHẠCÂM NHẠC thứ ngày tháng năm 2011.Âm nhạc:- Ôn tập bài hát tiếng hát bằng hữu mình- Tập kẻ sườn nhạc cùng viết khoá Son.Tiết 28:NÀO CHÚNG TA CÙNG CHƠI NHÉTRÒ CHƠI:TRÒ CHƠI:THI KẺ KHUÔNG NHẠCTHI KẺ KHUÔNG NHẠCVÀ VIẾT KHÓA SONVÀ VIẾT KHÓA SON vào vòng trăng tròn giây, nhóm nàoTrong vòng trăng tròn giây, nhóm nàokẻ được nhiều khuông nhạc kẻ được nhiều sườn nhạc
đúng và đẹp rộng là chiến thắngđúng và đẹp hơn là chiến thắng 1 2 3 4 5 6 7 8 9H t ếH t ếgiờgiờ12 13 14 15 16 17 18 19 201011Phần thưởng mang lại đội chiến thắng là một tràng pháo tay của lớp 1. Ôn tập bài hát: tiếng hát bằng hữu mình.2. Hát phối kết hợp vận đụng múa phụ hoạ.3.Tập kẻ sườn nhạc và viết khoá Son.4.Công việc ở nhà:-Tập biểu diễn bài hát “Tiếng hát bạn bè mình”-Tập kẻ khuông nhạc với viết khóa Son.Thứ tháng ngày năm 2011.Âm nhạc:- Ôn tập bài hát tiếng hát bằng hữu mình- Tập kẻ khuông nhạc với viết khoá Son.Tiết 28: