Sơ đồ đổi nối sao tam giác

      13

Như chúng ta đã biết khởi động chuyển đổi sao tam giác mục đích là để giảm dòng khởi động của động cơ (thay đổi U đặt vào cuộn dây của động cơ). Phương án này được sử dụng rất rộng rãi cho các động cơ từ 20HP trở lên vì kinh tế và dễ bảo trì thay thế.

Để lắp đặt mạch khởi động sao tam giác đầu tiên chúng ta cần quan tâm đến những yếu tố như sau:– Thông số của motor ghi trên mạc

110/220 chỉ sử dụng khởi động sao tam giác khi có nguồn điện 3P là 110VAC (chạy chế độ sao 3P 220V sau đó chuyển về tam giác 3P 110VAC).220/380 chỉ sử dụng khởi động sao tam giác khi có nguồn điện 3P là 220VAC (chạy chế độ sao 3P 380V sau đó chuyển về tam giác 3P 220VAC)380/660 chỉ sử dụng khởi động sao tam giác khi có nguồn điện 3P là 380VAC (chạy chế độ sao 3P 660V sau đó chuyển về tam giác 3P 380VAC)Motor phải có 6 dầu dây hoặc 12 đầu dây

Vì sao: I = U/R muốn I nhỏ thì U lớn hoặc R lớn (vì R đã cố định nên thay đổi điện áp U là giả pháp duy nhất)

*

*

Dưới dây là Sơ đồ đấu nối mạch điện khởi động sao tam giác tối ưu nhất

*

K: Khởi động từ nguồnS: Khởi động từ cho cuộn saoTG: Khởi động từ cho cuộn tam giácRH: Rờ le nhiệt bảo vệ động cơT: Rờ le thời gian (có cuộn hút 380VAC)DC: Động cơ điện 6 đầu dây 3PCC: Cầu chì bảo vệ điều khiển 2AOFF: Nút nhấn offON: Nút nhấn on————————————K (13-14) Tiếp điểm thường hở của khởi động từ KK (A1-A2) Cuộn hút khởi động từ KTG (11-12) Tiếp điểm thường đóng của khởi động từ Tam Giác TGT (A1-A2) Cuộn hút timer thời gian Y/AT (55-56) Tiếp điểm thường đóng mở chậm của rờ le thời gian TS (A1-A2) Cuộn hút khởi động từu Sao YTG (13-14) Tiếp điểm thường hở của khởi động từ Tam Giác TGT (67-68) Tiếp điểm thường hở đóng chậm của rờ le thời gian TS (11-12) Tiếp điểm thường đóng của khởi động từ Sao SRH (95-96) Tiếp điểm thường đóng của rờ le nhiệt RHRH (97-98) Tiếp điểm thường đóng của rờ le nhiệt RH

*

Cách kiểm tra động lực sau đi đấu đúng motor như sau:

U1 (vị trí 1 trên khởi động từ K) với U2 (vị trí 6 trên khởi động từ A) cùng cuộn dây nên có điện trở.V1 (vị trí 2 trên khởi động từ K) với V2 (vị trí 4 trên khởi động từ A) cùng cuộn dây nên có điện trở.W1(vị trí 3 trên khởi động từ K) với W2(vị trí 5 trên khởi động từ A) cùng cuộn dây nên có điện trở.

*