Máy bơm nước 1.5hp đài loan

      54
Máy bơm nước chìm hút bùn NTP-TAIWAN
STTModelCột ápLưu lượngCông suấtGiá
1SSF250-1.75 2611 m300 lít/phút1 HPLiên hệ
2SSF280-11.5 261 m700 lít/phút2 HPLiên hệ
3SSF280-12.2 2621 m900 lít/phút3 HPLiên hệ
4HSF240-1.25 26T8 m140 lít/phút1/3 HPLiên hệ
5HSF250-1.37 26T10 m210 lít/phút1/2 HPLiên hệ
6HSF250-1.75 26T9 m18 m3/h1 HPLiên hệ
7HSF280-1.75 26T9 m24 m3/h0.75 Kw - 1 HPLiên hệ
8HSF280-11.5 26T13 m36 m3/h1.5 Kw - 2 HPLiên hệ
9HSF280-11.5 2613 m36 m3/h1.5 Kw - 2 HPLiên hệ
10HSF280-12.2 2021 m48 m3/h2.2 Kw - 3 HPLiên hệ
11HSF250-1.37 2610 m12.6 m3/h0.37 Kw - 0.5 HPLiên hệ
1280ADL 52.215 m1400 lít/phút3 HPLiên hệ
1380ADL 53.718 m170 lít/phút5 HPLiên hệ
14HSF250-1.75 269 m18 m3/h0.75 kW - 1 HPLiên hệ
15HSF280-1.75 269 m24 m3/h0.75 Kw - 1 HPLiên hệ
16HSF240-1.25 268 m8.4 m3/h0.25 Kw - 0.3 HPLiên hệ
17HSF2100-13.7 2023 m66 m3/h3.7 Kw - 5 HPLiên hệ
18HSF2100-17.5 2023 m102 m3/h7.5 kW - 10 HPLiên hệ
19HSF2100-15.5 2023 m75 m3/h5.5 kW - 7.5 HPLiên hệ
20HSF250-1.75 20T11 m18 m3/h1 HPLiên hệ
21HSF280-1.75 20T9 m24 m3/h0.75 Kw - 1 HPLiên hệ
22HSF280-11.5 20T13 m36 m3/h1.5 Kw - 2 HPLiên hệ
23HSF280-12.2 2613m48 m3/h2.2 Kw - 3 HPLiên hệ
24HSF280-11.5 2013m36 m3/h1.5 Kw - 2 HPLiên hệ

*

Máy bơm nước chìm nước thải NTP-Đài Loan
STTModelCột ápLưu lượngCông suấtGiá
1SSM280-11.5 20514 m650 lít/phút2 HPLiên hệ
2SSM280-12.2 20517 m900 lít/phút3 HPLiên hệ
3SSM250-1.75 20513 m270 lít/phút1 HPLiên hệ
4HSM220-1.10 2656 m70 lít/phút100 WLiên hệ
5HSM280-1.75 269 m400 lít/phút1 HPLiên hệ
6HSM250-1.75 265 (T)9 m300 lít/phút1 HPLiên hệ
7HSM2100-17.5 20524 m1500 lít/phút10 HPLiên hệ
8HSM2100-15.5 20521 m1400 lít/phút7.5 HPLiên hệ
9HSM2100-13.7 20523 m1100 lít/phút5 HPLiên hệ
10HSM280-12.2 20521 m800 lít/phút3 HPLiên hệ
11HSM280-11.5 26513 m700 lít/phút2 HPLiên hệ
12HSM250-1.37 26510 m210 lít/phút1/2 HPLiên hệ
13HSM240-1.25 2658 m140 lít/phút1/3 HPLiên hệ

*

Máy bơm nước đẩy cao Inox NTP- Đài Loan (Sản xuất tại Việt Nam)
STTModelCột ápLưu lượngCông suấtGiá
1HJP225-1.50 2635 (H)m48 lít/phút500WLiên hệ
2HJP225-1.75 2647 (H)m45 lít/phút1HP - 750WLiên hệ
3HJP225-1.50 2635 (H)m48 lít/phút500WLiên hệ
4HJP225-1.75 26T47 (H)m45 lít/phút1HP - 750WLiên hệ
5LJP225-1.37 26T30 (H)m48 lít/phút1/2HP - 370WLiên hệ
6LJP225-1.37 2630 (H)m48 lít/phút1/2HP - 370WLiên hệ
7HCS225-1.37 26T30 (H)m34 lít/phút1/2HP - 370WLiên hệ
8HCS225-1.75 2644 (H) m39 lít/phút1HP - 750WLiên hệ
9HCS225-1.37 2630 (H)m34 lít/phút1/2HP - 370WLiên hệ
10LCS225-1.37 2636 (H)m45 lít/phút1/2HP-370WLiên hệ
11HCP225-1.75 2641 m54 lít/phút1 HPLiên hệ
12HCP225-1.25 2625 (H)m46 lít/phút1/3HP – 250WLiên hệ
13HCP225-1.37 2632 m43 lít/phút1/2HP – 370WLiên hệ
14HCP225-1.37 26T32 m43 lít/phút1/2HP – 370WLiên hệ
15HCP225-1.75 26T41 m54 lít/phút1HP – 750WLiên hệ

*

Máy bơm chất hóa học NTP - ĐÀI LOAN
STTModelCông suấtCột ápLưu lượngGiá
1UVP250-11.5 202 HP20 m360 lít/phútLiên hệ
2UVP250-12.2 203 HP24 m398 lít/phútLiên hệ
3UVP225-1.75 đôi mươi 1HP1 HP10 m150 lít/phútLiên hệ
4UVP240-1.75 201 HP8 m160 lít/phútLiên hệ
5UVP265-12.2 203 HP20 m500 lít/phútLiên hệ
6UVP250-13.7 205 HP28 m416 lít/phútLiên hệ
7UVP280-13.7 205 HP25 m1100 lít/phútLiên hệ

*

Máy bơm hỏa tiễn NTP-ĐÀI LOAN
STTModelCột ápLưu lượngCông suấtGiá
1SWS280 - 711 2097 m1000 lít/phút15 HPLiên hệ
2SWS280 - 57.5 2043 m1317 lít/phút10 HPLiên hệ
3SWS280 - 45.5 2043 m1317 lít/phút7.5 HPLiên hệ
4SWS280 - 1015 20336 m1317 lít/phút20 HPLiên hệ
5SWS250 - 205.5 20121 m441 lít/phút7.5 HPLiên hệ
6SWS250 - 325.5 20204 m274 lít/phút7.5 HPLiên hệ
7SWS250 - 133.7 2078 m441 lít/phút5 HPLiên hệ
8SWS250 - 223.7 20137 m274 lít/phút5 HPLiên hệ
9SWS250 - 82.2 249 m441 lít/phút3 HPLiên hệ
10SWS250 - 142.2 2090 m274 lít/phút3 HPLiên hệ
11SWS250 - 61.5 2636 m441 lít/phút2 HPLiên hệ
12SWS250 - 101.5 2664 m274 lít/phút2 HPLiên hệ
13SWHH25-51.1 2660 m420 lít/phút1.5 HPLiên hệ

*

Máy bơm tăng áp NTP - Đài Loan
STTModelCột ápLưu lượngCông suấtGiá
1LJA225-1.37 26 (1/2HP)30 m44 lít/phút1/2HP - 370WLiên hệ
2LJA225-1. 37 26T (1/2HP)30 m44 lít/phút1/2HP - 370WLiên hệ
3HJA225-1.50 26 (3/4HP)35m45 lít/phút3/4HP - 550WLiên hệ
4HJA225-1.50 26T (3/4HP)35 m45 lít/phút3/4HP - 550WLiên hệ
5HJA225-1.75 26 (1HP)52m45 lít/phút1HP - 750WLiên hệ
6HJA225-1.75 26T (1HP)52m45 lít/phút1HP - 750WLiên hệ
7HCF225-1.25 26 (1/3HP)25m48 lít/phút1/3 HPLiên hệ
8HCA225-1.18 26 (1/4HP)25 m30 lít/phút1/4 HPLiên hệ
9HCA225-1.18 26T (1/4HP) Rờ le nhiệt25 m30 lít/phút1/4 HPLiên hệ
10HCA225-1.37 26 (1/2HP)30m37 lít/phút1/2 HPLiên hệ
11HCB225-1.18 26 (1/4HP)25 m30 lít/phút1/4 HPLiên hệ
12HCA225-1.37 26T (1/2HP) Rờ le nhiệt30 m37 lít/phút1/2 HPLiên hệ
13HCB225-1.18 26T (1/4HP) Rờ le nhiệt25 m30 lít/phút1/4 HPLiên hệ
14HCB225-1.37 26 (1/2HP)30 m37 lít/phút1/2 HPLiên hệ
15HCB225-1.37 26T (1/2HP) Rờ le nhiệt30 m37 lít/phút0.5 HPLiên hệ
16HCA225-1.75 26 (1HP)41m54 lít/phút750 WLiên hệ
17HCB225-1.75 26 (1HP)41 m54 lít/phút700 WLiên hệ
18HCB225-1.75 26T (1HP) Rờ le nhiệt41 m54 lít/phút750 WLiên hệ

*

Máy bơm từ bỏ hút NTP - ĐÀI LOAN
STTModelCột ápLưu lượngCông suấtGiá
1HSL250-11.5 20 2HP 380V16m300 lít/phút2HP - 1500WLiên hệ
2HSL250-11.5 2616m300 lít/phút2 HPLiên hệ
3HSL280-12.2 20 3HP 380V20m566 lít/phút3HP - 2250WLiên hệ
4HSL280-12.2 26 3HP20m566 lít/phút3HP - 2250WLiên hệ
5HSP250-1.75 trăng tròn 1HP 380V13m193 lít/phút1HP - 750WLiên hệ
6HSP250-11.5 trăng tròn 2HP 380V16m300 lít/phút2HP - 1500WLiên hệ
7HSP250-11.5 26 2HP16m300 lít/phút2HP - 1500WLiên hệ
8HSP280-12.2 đôi mươi 3HP 380V20m566 lít/phút3HP - 2250WLiên hệ
9HSP280-12.2 26 3HP20m566 lít/phút3HP - 2250WLiên hệ
10HSP280-13.7 trăng tròn 5HP 380V30m663 lít/phút5HP - 3750WLiên hệ
11HSS280-1 2.2 26 3HP20m556 lít/phút3HP - 2250WLiên hệ
12HSS280-1 2.2 trăng tròn 3HP 380V20m566 lít/phút3HP - 2250WLiên hệ
13HSS250-11.5 26 2HP16m300 lít/phút2HP - 1500WLiên hệ
14HSS250-11.5 đôi mươi 2HP 380V16m300 lít/phút2HP - 1500WLiên hệ
15HSS250-1.75 26 1HP15m250 lít/phút1HP - 750WLiên hệ
16HSS250-1.75 đôi mươi 1HP 380V15m250 lít/phút1HP - 750WLiên hệ

*

Mọi vướng mắc về thiết bị bơm NTP Đài Loan, sản phẩm công nghệ bơm nước, hay vụ việc có liên quan, bạn hãy gọi ngay mang đến Siêu Phong để dấn được hỗ trợ tư vấn chu đáo nhất nhé.