Giải bài tập đại số 10 chương 2

      60


*

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài 2 trang 40: Vẽ thứ thị của những hàm số: y = 3x + 2; y = – 50% x+5

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài xích 2 trang 40: đến hàm số hằng y = 2

Xác định quý giá của hàm số tại x = -2; -1; 0; 1; 2.

Bạn đang xem: Giải bài tập đại số 10 chương 2

Biểu diễn những điểm (-2;2), (-1;2), (0;2), (1;2), (2;2) trên mặt phẳng tọa độ.

Nêu nhấn xét về đồ gia dụng thị của hàm số y = 2.

Lời giải

+) trên x = -2; -1; 0; 1; 2 thì y = 2

+) Đồ thị của hàm số y = 2 là mặt đường thẳng tuy nhiên song cùng với trục hoành và cắt trục hoành trên điểm (0; 2)

*

Bài 1 (trang 41-42 SGK Đại số 10): Vẽ đồ dùng thị của những hàm số:

a) y = 2x – 3;

b) y = √2;

d) y = |x| – 1.

Lời giải:

a) y = 2x – 3

– bảng giá trị:

x01
y-3-1

Đồ thị hàm số y = 2x – 3 là mặt đường thẳng qua hai điểm A(0; -3) và B(1 ; -1).

*

b) Đồ thị hàm số y = √2 là con đường thẳng tuy nhiên song với trục hoành và qua điểm B(0 ; √2)

*

– bảng báo giá trị

x24
y41

Đồ thị hàm số y là mặt đường thẳng trải qua 2 điểm B(2 ; 4) cùng A(4 ;1).

*

d) y = |x| – 1. Ta có:

*

– báo giá trị:

x-101
y0-10

Đồ thị của hàm số bên trên là nửa con đường thẳng BA’ cùng với B(0; -1) cùng A"https://nakydaco.com/giai-bai-tap-dai-so-10-chuong-2/imager_1_15580_700.jpg(-1; 0).

Đồ thị của y = |x| – 1 có hai tia Bt cùng Bt’.

*

Bài 2 (trang 42 SGK Đại số 10): Xác định a, b để đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua những điểm

*

b) A(1; 2) cùng B(2; 1);

c) A(15; -3) với B(21; -3).

Xem thêm: Địa Chỉ Công Viên 7 Kỳ Quan Thế Giới Thu Nhỏ, 7 Kỳ Quan Thế Giới Mới Xuất Hiện Ở Hậu Giang

Lời giải:

Phương pháp:

– Điểm M(xo; yo) ∈ Δ ⇔ yo = axo + b (thay tọa độ điểm M vào phương trình hàm số)

– Giải hệ phương trình hàng đầu theo a cùng b.

a) thay tọa độ A, B vào phương trình hàm số y = ax + b ta được:

*

=> Phương trình hàm số: y = – 5x + 3

b) rứa tọa độ A(1; 2), B(2; 1) vào phương trình hàm số y = ax + b ta được:

*

=> Phương trình hàm số: y = – x + 3

c) núm tọa độ A(15; -3), B(21; -3) vào phương trình hàm số y = ax + b ta được:

*

=> Phương trình hàm số: y = – 3

Bài 3 (trang 42 SGK Đại số 10): Viết phương trình y = ax + b của các đường thẳng:

a) Đi qua nhị điểm A(4;3), B(2 ; -1);

b) Đi qua điểm A(1 ; -1) và song song với Ox.

Lời giải:

a) Phương trình đường thẳng AB có dạng : y = ax + b (a, b là hằng số)

Ta có:

*

Vậy phương trình con đường thẳng AB là y = 2x – 5.

b) Đường trực tiếp Δ đề xuất tìm tuy vậy song với Ox phải a = 0.

=> phương trình đường thẳng Δ tất cả dạng y = b.

Mặt không giống Δ trải qua A(1 ; -1) bắt buộc b = -1.

Vậy phương trình đường thẳng Δ là y = -1.

Bài 4 (trang 42 SGK Đại số 10): Vẽ trang bị thị của những hàm số

*

Lời giải:

a)

– Vẽ con đường thẳng y = 2x trải qua điểm (0; 0) với (1; 2). Trên tuyến đường thẳng này, ta giữ phần mặt đường thẳng khi x ≥ 0. Đó là tia Ot.

– Vẽ mặt đường thẳng y = -1/2 x trải qua điểm (0; 0) với (-2; 1). Trê tuyến phố thẳng này, ta duy trì phần đường thẳng lúc x

Post navigation