Ảnh chế lập trình viên

      56
lập trình viên Các xây dựng viên code cả ngày, fix bug xuyên đêm vớihàng nghìn loại code. Điều đó không tồn tại nghĩa họ chỉbiết và tốt mỗi mình lập trình.Họ đều phải có khiếu hài hước rất có thể khiến tất cả họ cười ngay cả khi chúng ta không phải là 1 trong những lập trình viên.

1. Khi lập trình viên làm việc suốt ngày đêm


học lập trình từ số 0 dành cho tất cả những người mới bắt đầu- Não: Ê, ngủ chưa?- Dev: Ờ, tắt nguồn hiện nay đây.- Não: dẫu vậy mà tao biết phương pháp fix bug mẫu 255 rồi- Dev: